Strona główna / Aktualności

Aktualności z branży księgowości i rachunkowości

Aktualności

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Znajdziecie tu Państwo aktualności o naszej Kancelarii oraz najnowsze informacje podatkowe.

Na czym polega outsourcing księgowości?

Outsourcing usług księgowych to usługa dla firm nie posiadających działów księgowości wewnętrznej, polegający na powierzeniu prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów podmiotom świadczącym usługi księgowe. Decyzja o wyborze firmy świadczącej usługi outsourcingu księgowości jest natomiast decyzja złożoną z kilku etapów. Jakie to etapy? Przeczytaj w naszym artykule.

więcej

Podatek u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych, a obowiązki biura rachunkowego

Zakup biletów lotniczych przez podatnika rodzi wiele obowiązków podatkowych dla biur księgowych, a także dla podatników prowadzących księgowość w formie ksiąg rachunkowych, jak i tych, prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Biuro rachunkowe powinno doradzać i informować o obowiązkach podatnika w tym zakresie. Nasze warszawskie biuro rachunkowe specjalizuje się w obszarze rozliczania podatku u źródła. 

więcej

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów w firmie

Książka przychodów i rozchodów jest jedną z prostszych form prowadzenia księgowości. Służy przede wszystkim celom rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i jest przeznaczona dla tych, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze i nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych, a także dla spółek jawnych, partnerskich i cywilnych, prowadzonych przez osoby fizyczne.

więcej

Czym kierować się w trakcie wyboru i zmiany biura rachunkowego?

Wybór, a także późniejsza zmiana biura rachunkowego, to dla każdej firmy duże wyzwanie. Dzieje się tak głównie ze względu na mnogość zagadnień i obowiązków, jakie powierzane są tym firmom. Rzetelnie prowadzona księgowość pozwoli skupić się na rozwijaniu i prawidłowym działaniu biznesu, z tego względu warto dokładnie przeanalizować oferty i wybrać najlepsze biuro.

więcej

W jakiej formie biuro rachunkowe powinno przekazać księgi klientowi, który rezygnuje ze współpracy w zakresie prowadzenie ksiąg rachunkowych z biurem księgowym?

Ustawa  o rachunkowości nie wskazuje jednoznacznie w jaki sposób powinno wyglądać przekazanie przez biuro księgowe ksiąg rachunkowych, po rezygnacji z usług księgowych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednakże sposób przekazania ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe powinno zostać uregulowane w umowie na prowadzenie ksiąg rachunkowych pomiędzy biurem księgowym a kontrahentem.

więcej

Przedstawiciel Podatkowy – VAT representative Poland

Podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, jest zobowiązany ustanowić przedstawiciela podatkowego. Świadczenie usług przedstawiciela podatkowego: VAT representative Poland wymaga jednak spełnienia określonych warunków.

więcej

Otrzymanie dotacji unijnej, a prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podmiot gospodarczy

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy o rachunkowości, do stosowania przepisów tej ustawy zobligowane są jednostki, które otrzymują dotacje z budżetu państwa lub funduszów celowych na realizację określonych zadań od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały przydzielone.

Podmioty te są przy tym zobowiązane do stosowania regulacji zawartych w Ustawie o rachunkowości, a tym samym do prowadzenia ksiąg rachunkowych przez wyspecjalizowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych biura rachunkowe, bez względu na uzyskiwany przychód.

więcej

Księgowość w systemach informatycznych. Funkcjonowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w biurze rachunkowym

Na jakich zasadach funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów w biurze księgowym z wykorzystaniem kodów kreskowych?

W coraz większym stopniu spotykamy są w systemach elektronicznego obiegu dokumentów księgowych kody kreskowe, które znacząco ułatwiają kontrolę dokumentów księgowych przez biuro rachunkowe, ich identyfikację oraz odnalezienie w systemie przez pracownika księgowości. Kod kreskowy jest identyfikatorem, w którym zawarte są informacje na temat ścieżki jaką przeszedł dany dowód księgowy.

więcej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu do spółki cywilnej

Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej, prowadzącej księgi rachunkowe, jako wkładu do s.c. nie rodzi obowiązku zaprowadzenia w tej spółce ksiąg rachunkowych. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, taka spółka nie musi zatem korzystać z usług biura rachunkowego, świadczącego obsługę księgową. Obowiązek taki wystąpi dopiero po przekroczeniu limitu przychodów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.

więcej