Strona główna / Aktualności / Przedstawiciel Podatkowy – VAT representative Poland

Przedstawiciel Podatkowy – VAT representative Poland

Podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, jest obowiązany ustanowić przedstawiciela podatkowego.

 

Świadczenie usług przedstawiciela podatkowego: VAT representative Poland wymaga spełnienia określonych warunków, m.in.:

 

  • podatnik powinien posiadać siedzibę działalności gospodarczej w Polsce;
  • podatnik musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a w przypadku, o którym mowa w art. 18d ust. 1, ustawy o podatku od towarów i usług - jako podatnik VAT UE;
  • przez ostatnie 24 m-ce nie zalegać z płatnościami na poszczególne podatki, stanowiące dochód budżetu państwa, przekraczające odrębnie w każdym podatku odpowiednio trzy procent kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach;
  • podatnik jest uprawniony do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

 

Świadczenie usług VAT representative Poland wiąże się z solidarną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 18 c Ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z wymienionym artykułem: "Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem za jego zobowiązanie podatkowe, które przedstawiciel podatkowy rozlicza w imieniu i na rzecz tego podatnika."

 

Więcej informacji, dotyczących świadczenia usługi przedstawiciela podatkowego VAT representative Poland przez warszawską Kancelarię Accountant w naszym dziale usługi - Przedstawiciel podatkowy.

 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, zapoznaj się z pozostałymi tekstami w dziale Aktualności: