Strona główna / Aktualności / Podatek u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych

Podatek u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych, a obowiązki biura rachunkowego

Zakup biletów lotniczych przez podatnika rodzi wiele obowiązków podatkowych dla biur księgowych, a także dla podatników prowadzących księgowość w formie ksiąg rachunkowych, jak i tych, prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Biuro rachunkowe powinno doradzać i informować o obowiązkach podatnika w tym zakresie. Nasze warszawskie biuro rachunkowe specjalizuje się w obszarze rozliczania podatku u źródła.

 

Podstawy prawne

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca obliguje do poboru podatku u źródła z tytułu środków wypłaconych na rzecz zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej. Podatek ten wynosi 10% wysokości tych środków (przychodu). Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i podatku dochodowym od osób fizycznych, obliguje podatników do pobrania podatku u źródła z tyt. wypłacania należności zagranicznym podatnikom.

 

Jakie są obowiązki biura księgowego względem podatku u źródła?

Obowiązkiem biura księgowego jest zatem wyliczenie tego zobowiązania podatkowego i przesłanie informacji o wysokości podatku do klienta. W praktyce zdarza się, że biuro księgowe nie informuje o powyższych obowiązkach ani zobowiązaniach. Większość biur rachunkowych nie rozpoznaje obowiązków podatkowych w tym obszarze. W związku z powyższym prowadzenie ksiąg rachunkowych lub prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przez firmy nie zdające sobie sprawy z tego obowiązku, należy uznać za nierzetelne.

W tym miejscu należy także dodać, że każde biuro księgowe powinno analizować również umowy o podwójnym opodatkowaniu, o których mowa w przepisach podatkowych.

 

Jakie są obowiązki podatnika?

Stosownie do artykułu 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek odprowadzenia podatku został nałożony na podatnika, który prowadzi księgi w biurze rachunkowym. W praktyce czynności podatnika sprowadzają się do zapłaty tego podatku. Biuro rachunkowe zajmuje się bowiem liczeniem tego podatku i podaniem wysokości zobowiązania podatkowego. Polskie firmy prowadzące księgowość, muszą pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kiedy podatnik nie ma obowiązku odprowadzenia podatku wyliczonego przez biuro rachunkowe? Dzieje się tak w przypadku jeśli podatnik posiada certyfikat rezydencji zagranicznego przewoźnika. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zwalnia bowiem podatnika z tego obowiązku.

Po analizie przez biuro księgowe międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sprawie kwestii opodatkowania stron z osiąganych zysków za usługi transportu międzynarodowego, biuro księgowe powinno poinformować klienta o takich regulacjach, aby klient miał świadomość obciążeń podatkowych. W większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte są regulacje, które zwalniają podatników z obowiązku liczenia podatku przez biuro księgowe.

 

Jak rozliczyć bilety lotnicze, kupowane przez Internet?

Wysokość podatku wyliczonego przez biuro księgowe w przypadku braku u podatnika tzw. certyfikatu rezydencji przewoźnika, wynosi 10% kwoty od dokonanej wypłaty.  Jednakże w niektórych przypadkach pobranie kwoty podatków przez biuro rachunkowe nie jest możliwe, np. w przypadku nabycia ich przez podatnika drogą elektroniczną. W takimi przypadku, aby dokonać zakupu biletu, podatnik musi uregulować całą kwotę, w związku tym pojawi się problem momentu potrącenia podatku. W tym przypadku biuro rachunkowe powinno ubruttowić kwotę pobranej należności, tak aby 10% stanowiło kwotę podstawy.

Uprzejmie informujemy, iż zapłacony przez podatnika podatek u źródła, a wyliczony przez biuro księgowe, stanowi według przepisów podatkowych koszty uzyskania przychodów. Podatnik jest zobligowany zatem do zapłacenia odprowadzanego przez biuro rachunkowe podatku do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakupu biletu. Jeśli nie wiedzą Państwo jak rozliczyć podatek u źródła, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami - warszawskie biuro księgowe Kancelaria Accountant będzie dla Państwa świetnym wyborem.

 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, zapoznaj się z pozostałymi informacjami z działu Aktualności: