Strona główna / Aktualności / prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w firmie

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów w firmie

Książka przychodów i rozchodów jest jedną z prostszych form prowadzenia księgowości. Służy przede wszystkim celom rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i jest przeznaczona dla tych, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze i nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych, a także dla spółek jawnych, partnerskich i cywilnych, prowadzonych przez osoby fizyczne.

 

Jakie informacje znajdują się w KPiR?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to przede wszystkim ewidencja, przedstawiająca osiągane przychody i ponoszone koszty. Podatnik ewidencjonuje w niej sprzedaż oraz koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, związanych z działalnością gospodarczą. Zatem KPiR służy głównie do rozliczania się z urzędem skarbowym w trakcie roku podatkowego. Na podstawie jej zapisów określana jest wysokość należnego podatku dochodowego.

 

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów będzie właściwe, gdy spełnione będą podstawowe warunki określone w w/w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( z ostatnimi zmianami w kwietniu 2016 r).:

  • KPiR może być prowadzona zarówno przez biuro rachunkowe, jak i osobiście, w domu, w postaci papierowej lub przy użyciu programów komputerowych.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik, który prowadzi książkę przychodów i rozchodów w wersji elektronicznej, nie ma obowiązku jej drukowania.
  • Przy komputerowym prowadzeniu księgowości należy przechowywać zapisy na trwałych nośnikach uniemożliwiających przypadkowe skasowanie danych.
  • Księgę przychodów i rozchodów prowadzi się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub w innym wskazanym miejscu.
  • Księga przychodów i rozchodów powinna być zapisana w języku polskim i walucie polskiej.
  • Postawą zapisów w KPiR są dowody księgowe (głównie są to faktury i rachunki) ponumerowane i poukładane chronologicznie.
  • Dowody księgowe nie powinny zawierać żadnych poprawek ani zapisów. Wykryte błędy (zwłaszcza w fakturach) powinny być skorygowane fakturą korygującą. Wszystkie opisy dokumentów powinny być na ich odwrocie.
  • Dowodami księgowymi są faktury sprzedaży, zakupu, faktury korygujące, rachunki, dokumenty celne, noty księgowe, opłaty sądowe, skarbowe i pocztowe a także wszystkie inne, które są potwierdzeniem zaistnienia zdarzenia gospodarczego.

 

Poprawianie błędów w rachunkach

Dopuszczalne jest popełnianie błędów, takich, które nie spowodują że KPiR zostanie uznana za wadliwą i nierzetelną. Warto pamiętać, że dany błąd nie może przekroczyć 0,5 % przychodu wykazanego w książce za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym naczelnik US, bądź też organ kontroli skarbowej stwierdzi istnienie tegoż błędu. Przedsiębiorca, który prowadzi księgę przychodów i rozchodów na własną rękę, aby mieć pewność, że robi to w sposób prawidłowy i rzetelny, może oddać ją do biura rachunkowego w celu zweryfikowania jej poprawności.

Błędy w KPiR można poprawiać poprzez skreślanie dotychczasowych treści i wpisanie nowej z zachowanie czytelności skreślonego zapisu. Nie dopuszczalne jest poprawianie błędów w KPiR zamazując ich korektorem bądź taśmą korygującą.

 

Czy warto korzystać z usług biura rachunkowego?

Prowadzenie KPiR warto oddać do biura rachunkowego aby mieć pewność, że księga przychodów i rozchodów jest prowadzona w sposób prawidłowy i rzetelny. Zwłaszcza w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Łódź, wybór profesjonalnych biur księgowych jest ogromny. Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług biura, ale nie wiecie, jakie najlepiej spełni wasze oczekiwania, polecamy zapoznać się ze wskazówkami o tym, czym kierować się w trakcie wyboru i zmiany biura rachunkowego.

Każde biuro rachunkowe, bez względu na lokalizację, prowadząc księgi przychodów i rozchodów swoich klientów, stosuje wzór zamieszczony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR. Zgodnie z tym wzorem każda książka przychodów i rozchodów powinna zawierać w ściśle określonej kolejności 17 kolumn.

Biuro księgowe, dbając o swoich klientów, stara się aby księgi przychodów i rozchodów były prowadzone zgodnie z § 11 pkt. 3 i 4 Rozporządzenia MF z dnia 26-08-2013 r. w sprawie prowadzenia KPiR w sposób rzetelny i odzwierciedlający stan rzeczywisty.

Na podstawie prawidłowego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów można wyciągać wnioski o prowadzonej działalności gospodarczej, dokonywać analizy zmian wielkości przychodów i kosztów na przestrzeni roku. Aby mieć pewność tych zapisów zachęcamy do skorzystania z księgowości dla firm, prowadzonej przez naszą warszawską Kancelarię Rachunkową Accountant

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Przeczytaj także: