Obsługa płacowa, usługi rachunkowe Warszawa

Płace

Kancelaria Rachunkowa oferuje szeroki zakres świadczonych usług w obszarze obsługi płacowej. Nasza oferta obejmuje przekazywanie do ZUS pełnej dokumentacji w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, sporządzanie listy płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminami pracy i wynagradzania, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4) oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Pełny zakres usług w obszarze obsługi płacowej oraz usług dodatkowych zawiera następujące moduły:
  

Rejestracja, listy płac

 • rejestracja dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracodawcy i pracowników;
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz przekazanie druków zgłoszeniowych i wyrejestrowań płatnika składek oraz osób podlegających ubezpieczeniom do ZUS;
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, o dzieło), kontraktów menedżerskich oraz przygotowywanie odpowiadających im rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania oraz z uwzględnieniem danych zmiennych;
 • sporządzanie i rozliczanie wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rad Nadzorczych zarówno rezydentów, jak i nierezydentów podlegających do polskich lub zagranicznych systemów społecznych;
 • sporządzanie list płac oraz raportów wynagrodzeń i kosztów wedle wymaganych kryteriów dla każdego rodzaju wynagrodzeń;
 • budżetowanie i planowanie wynagrodzeń.

 

Raporty, deklaracje i informacje

 • przesyłanie do ZUS odpowiednich dokumentów i deklaracji ubezpieczeniowych dotyczących składek naliczonych od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych na rzecz pracowników;
 • sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA);
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do US, PFRON;
 • przekazywanie informacji o kwotach zobowiązań publiczno – prawnych (zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne);
 • dostarczanie miesięcznych informacji przeznaczonych dla pracowników o składnikach wynagrodzenia oraz o odprowadzonych składkach ZUS – tzw „pasków z wynagrodzeń”;
 • składanie sprawozdań i raportów do GUS;
 • przygotowywanie raportów według wzoru uzgodnionego z Klientem.

 

Rozliczenia roczne

 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-40);
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych PIT-4R,
   PIT-8AR, IFT-1R, IFT-2R i innych oraz przesyłanie do urzędów i podatników.

 

Usługi powiązane

 • bieżące doradztwo w zakresie wynagrodzeń i spraw personalnych;
 • współpraca z inspektorami, kontrolerami, audytorami i analitykami finansowymi;
 • reprezentacja Klienta przed urzędami skarbowymi, organami podatkowymi, ZUS i innymi instytucjami;
 • sporządzanie rozliczeń wynagrodzeń i raportów według określonego schematu i struktury kosztowej;
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz osiągniętych dochodach;
 • obsługa kontroli ZUS, US, PIP;
 • przeglądy poprawności naliczania wynagrodzeń i prowadzenia dokumentacji płacowej;
 • szacunek rezerw na świadczenia pracownicze;
 • przechowywanie dokumentacji i danych płacowych w miejscach i formach bezpiecznych, zapewniających pełną poufność i zgodność z wymogami prawa.

 

Sprawdź pozostałe usługi Kancelarii Accountant:

Polecamy także nasz dział Aktualności, w którym znajdziesz wiele ciekawych artykułów na tematy związane z księgowością i rachunkowością. Szczególnie polecamy artykuł o tym, jakie obowiązki posiada podmiot gospodarczy, który prowadzi księgi rachunkowe i otrzymał dotację z Unii.

Jeśli szukasz informacji o kosztach usług księgowych zapraszamy do działu cennik. Jeżeli nie znalazłeś tutaj pożądanych informacji o usługach Kancelarii Accountant złóż zapytanie ofertowe lub skontaktuj się z nami!