Usługi w obszarze obsługi kadrowej - księgowość Warszawa

Kadry

Ewidencja kadrowa obejmuje całokształt dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę w związku ze stosunkiem zatrudnienia. Przepisy prawa pracy nakładają z tego tytułu szereg obowiązków, dlatego nasza Kancelaria oferuje szeroki zakres świadczonych usług w obszarze obsługi kadrowej. Nasza oferta obejmuje zarządzanie i prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa pracy, nadzór nad poprawnością i kompletnością całego procesu zatrudnienia, stałe doradztwo kadrowe, a także możliwość skorzystania ze sprawdzonych rozwiązań oraz wzorów dokumentów kadrowych.

 

Zakres świadczonych usług w obszarze obsługi kadrowej obejmuje:

 • zarządzanie i prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa pracy;
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z Kodeksem Pracy;
 • administrowanie teczkami osobowymi;
 • stworzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych kadrowych pracowników i osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, umów o pracę, umów cywilnoprawnych, zmianami warunków zatrudnienia i innych dokumentów personalnych związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy wymaganych przepisami Kodeksu Pracy;
 • monitorowanie terminów ważności okresowych badań lekarskich oraz informowanie o konieczności aktualizacji (wystawianie stosownych skierowań na badania);
 • planowanie szkoleń z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej;
 • ewidencjonowanie i rozliczanie wykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz innych absencji i przerw w wykonywaniu pracy (urlopy okolicznościowe, bezpłatne, wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia lekarskie i inne);
 • prowadzenie oraz dokonywanie zmian w rejestracji ZUS dotyczących danych personalnych pracowników i pracodawcy;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, świadectw pracy;
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń oraz ewidencji czasu pracy;
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych;
 • obsługa umów cywilno - prawnych;
 • konsultacje w zakresie tworzenia lub modyfikacji regulaminów wewnętrznych w tym wynagrodzeń;
 • doradztwo w sprawach kadrowych;
 • reprezentowanie Klienta podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych (PIP, ZUS, US);
 • przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań i raportów statystycznych;
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej;
 • kompletowanie niezbędnej dokumentacji pracowniczej;
 • wydawanie pracownikom i uprawnionym instytucjom świadectw i zaświadczeń;
 • współpraca w zakresie spraw pracowniczych ze wspomagającymi podmiotami gospodarczymi (służba zdrowia, Państwowa Inspekcja Pracy, inspektorzy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP, instytucje szkoleniowe);
 • przechowywanie dokumentacji i danych kadrowych w miejscach i formach bezpiecznych, zapewniających pełną poufność oraz zgodność z wymogami prawa pracy;
 • reprezentowanie Klienta we wszelkich kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, na bieżąco wyjaśniając wszelkie wątpliwości z zakresu prawa pracy.

 

Sprawdź pozostałe usługi Kancelarii Accountant:

Polecamy także nasz dział Aktualności, w którym znajdziesz wiele ciekawych artykułów na tematy związane z księgowością i rachunkowością. Szczególnie polecamy artykuł o tym, na czym polega usługa przedstawiciela podatkowego, czyli VAT representative Poland.

Jeśli szukasz informacji o kosztach usług księgowych zapraszamy do działu cennik. Jeżeli nie znalazłeś tutaj pożądanych informacji o usługach Kancelarii Accountant złóż zapytanie ofertowe lub skontaktuj się z nami!