Strona główna / Usługi / Przedstawiciel Podatkowy

Przedstawiciel podatkowy VAT representative Poland

Przedstawiciel podatkowy - VAT representative Poland

Kancelaria Rachunkowa - Accountant na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) świadczy usługi w zakresie wykonywania obowiązków Przedstawiciela Podatkowego podatnika określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie przedstawiciela podatkowego;(Dz. U. nr 68, poz. 359).

 

VAT representative Poland

Nasza usługa skierowana jest do Podatników, którzy mogą lub są zobowiązani ustanowić Przedstawiciela Podatkowego: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą nie posiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegających obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnicy VAT czynni, o których mowa w art. 96 ust. 4, ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

Kancelaria Rachunkowa w ramach pełnienia obowiązków Przedstawiciela Podatkowego świadczy na rzecz Podatnika następujące usługi związane z prowadzeniem ewidencji VAT:

 • założenie i prowadzenie ewidencji VAT przez Przedstawiciela Podatkowego (VAT representative Poland) od dnia otrzymania przez Podatnika potwierdzenia zarejestrowania w Polsce dla celów VAT zgodnie z przepisami prawa polskiego;
 • prowadzenie przez Przedstawiciela Podatkowego ewidencji VAT Podatnika w języku polskim na podstawie dostarczanych przez Podatnika prawidłowych dowodów oraz w terminach wynikających z przepisów prawa;
 • reprezentowanie Podatnika przed polskimi organami podatkowymi w Polsce, na podstawie wystawionego Pełnomocnictwa i w zakresie przedmiotowym łączącym Przedstawiciela Podatkowego określonym w umowie;
 • sporządzanie i przechowywanie rejestrów sprzedaży i zakupów zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi podatku VAT;
 • sporządzanie, podpisywanie oraz składanie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 w imieniu i na rzecz Podatnika;
 • sporządzanie, podpisywanie oraz składanie do właściwego urzędu skarbowego informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów lub świadczonych usługach;
 • sporządzanie, podpisywanie oraz składanie do właściwej izby celnej deklaracji INTRASTAT wymaganych przez przepisy celne;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej VAT Podatnika oraz ewidencji dla potrzeb tego podatku, deklaracji VAT-7 oraz innych deklaracji, informacji i związanych z nimi dokumentów w swojej siedzibie w Polsce;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli zostały wymienione w zawartej umowie.

 

Dowody księgowe

 • Przedstawiciel Podatkowy - VAT representative poland, prowadzi ewidencję VAT Podatnika wyłącznie na podstawie dostarczonych przez Podatnika do siedziby Przedstawiciela Podatkowego oryginalnych dowodów księgowych;
 • Dostarczone Przedstawicielowi Podatkowemu przez Podatnika dowody księgowe powinny odpowiadać wymogom ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o rachunkowości, a w szczególności powinny:

           a)  stwierdzać zdarzenie gospodarcze zgodnie z jego faktycznym przebiegiem,

           b)  opisywać strony zdarzenia gospodarczego z podaniem ich pełnej nazwy i adresu,

           c)  zawierać datę zdarzenia lub okres jego trwania,

           d)  opisywać przedmiot zdarzenia z podaniem wartości i ilości,

           e)  być sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnym i podpisane przez Podatnika lub jedną z
                upoważnionych przez niego osób.

 • Przedstawiciel Podatkowy (VAT representative Poland) sprawdza wszystkie dostarczone dowody pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Przedstawiciel Podatkowy ewidencjonuje jedynie dowody księgowe odpowiadające tym wymogom. Wszystkie pozostałe dokumenty zostają z podaniem przyczyn zwrócone Podatnikowi celem poprawienia.

 

Deklaracje podatkowe

 • Przedstawiciel Podatkowy (VAT representative Poland) przygotowuje wymagane i zgodne z obowiązującym prawem podatkowym deklaracje podatkowe;
 • Przedstawiciel Podatkowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe sporządzenie deklaracji VAT;
 • Przedstawiciel Podatkowy odpowiada za zakres, prawidłowość i kompletność danych stanowiących podstawę dla deklaracji na podatek VAT;
 • Deklaracje podatkowe składane są w organie podatkowym przez Przedstawiciela Podatkowego.

 

Sprawdź pozostałe usługi Kancelarii Accountant:

Polecamy także nasz dział Aktualności, w którym znajdziesz wiele ciekawych artykułów na tematy związane z księgowością i rachunkowością. Szczególnie polecamy artykuł o tym, na czym polega usługa przedstawiciela podatkowego, czyli VAT representative Poland.

Jeśli szukasz informacji o kosztach usług księgowych zapraszamy do działu cennik. Jeżeli nie znalazłeś tutaj pożądanych informacji o usługach Kancelarii Accountant złóż zapytanie ofertowe lub skontaktuj się z nami!