Strona główna / Usługi / Doradztwo Podatkowe / Gospodarcze

Doradztwo podatkowe i gospodarcze - Warszawa

Doradztwo podatkowe i gospodarcze

Usługi doradztwa podatkowego i gospodarczego obejmują pełen zakres świadczeń dla firm, które są na etapie powstawania oraz dla podmiotów już istniejących na rynku. Kancelaria zajmuje się rejestracją nowych przedsiębiorstw, kompleksową obsługą procesu powstawania przedsiębiorstwa, udzielaniem pomocy w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowych oraz doradztwem związanym z analizą sytuacji ekonomiczno - finansowej podmiotów gospodarczych. W zakres świadczonych usług wchodzą nie tylko czynności stricte prawnicze, ale również przygotowanie odpowiednich założeń biznesowych oraz przeprowadzanie niezbędnych analiz i badań rynku, na którym podmiot zamierza działać, w tym także doradztwo przy wyborze optymalnej formy opodatkowania dla podejmowanego przez Klienta przedsięwzięcia. Nasze usługi nakierowane są na maksymalizację wartości biznesu naszych Klientów.

 

Do najważniejszych czynności wykonywanych w ramach naszych usług doradztwa podatkowego i gospodarczego wchodzą:

 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i  deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • zakładanie, przekształcanie oraz likwidacja przedsiębiorstw oraz jednoosobowych działalności gospodarczych;
 • rejestracja podmiotów gospodarczych;
 • sporządzanie dokumentów i uchwał sądowych;
 • udział i doradztwo w negocjacjach i rozmowach handlowych w tym m.in.: dotyczących obrotu nieruchomościami, transakcji kupna, sprzedaży, połączeń przedsiębiorstw, a także dotyczących pozyskania finansowania bądź restrukturyzacji zadłużenia;
 • ocenę ryzyka przy zawieraniu kontraktów;
 • analiza opłacalności planowanych projektów inwestycyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi statystycznych i finansowych;
 • przygotowywanie i analiza umów gospodarczych, handlowych;
 • doradztwo w zakresie połączenia i sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części;
 • sporządzanie analiz finansowych i marketingowych;
 • opracowywanie wniosków kredytowych, leasingowych;
 • udzielanie porad w zakresie zorganizowania działalności gospodarczej;
 • redagowania pism, wniosków i odwołań;
 • opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i premiowania, obiegów dokumentów;
 • przygotowywanie i prowadzenie procedur łączenia i przekształcania spółek handlowych, wspólne przedsięwzięcia, fuzje;
 • ocena zwrotu środków przy wdrożeniu przedsięwzięcia gospodarczego;
 • tworzenie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwie dla optymalizacji kosztów;
 • doradztwo gospodarcze dla inwestorów zagranicznym w uruchomieniu działalności gospodarczej w Polsce;
 • reprezentacja Klienta przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi w zakresie spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • sporządzanie biznes planów;
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych, rozliczanie projektów unijnych;
 • występowania w imieniu Klienta o zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach;
 • zarządzanie procesem inwestycyjnym w transakcjach;
 • przygotowywanie raportów, ocen, analiz dotyczących sytuacji ekonomiczno - finansowej podmiotów gospodarczych;
 • opracowywanie prognoz finansowych.

 

Sprawdź pozostałe usługi Kancelarii Accountant:

Polecamy także nasz dział Aktualności, w którym znajdziesz wiele ciekawych artykułów na tematy związane z księgowością i rachunkowością. Szczególnie polecamy artykuł o tym, w jakiej formie biuro rachunkowe powinno przekazać księgi.

Jeśli szukasz informacji o kosztach usług księgowych zapraszamy do działu cennik. Jeżeli nie znalazłeś tutaj pożądanych informacji o usługach Kancelarii Accountant złóż zapytanie ofertowe lub skontaktuj się z nami!