Strona główna / Aktualności / Na czym polega outsourcing księgowości?

Na czym polega outsourcing księgowości?

Outsourcing usług księgowych to usługa dla firm nie posiadających działów księgowości wewnętrznej, polegający na powierzeniu prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów podmiotom świadczącym usługi księgowe.

 

Jak podjąć decyzję o wyborze firmy, świadczącej outsourcing księgowości? 

Decyzja o wyborze firmy świadczącej usługi outsourcingu księgowości jest decyzją złożoną z kilku etapów.

 • Pierwszym etapem jest: 
  1. znalezienie na rynku firmy świadczącej profesjonalne usługi księgowo-podatkowe, 
  2. otrzymanie oferty od potencjalnych zleceniobiorców, 
  3. analiza czynności świadczonych usług za określone w ofercie wynagrodzenie, 
  4. oraz wybór firmy. 
 • Kolejnym etapem jest wypracowanie warunków współpracy. Umowa powinna zwierać: 
  1. strony umowy, 
  2. przedmiot wykonywania umowy, 
  3. odpowiedzialności obu stron za czynności określone w umowie, 
  4. wynagrodzenie, 
  5. czas trwania umowy, 
  6. okresy wypowiedzenia.

 

Jakie korzyści płyną z outsourcingu usług księgowych?

Do korzyści jakie płyną z outsourcingu księgowości w dużej mierze można zaliczyć obniżenie kosztów prowadzenia księgowości. Należy zauważyć, że stworzenie działu wewnętrznej księgowości powoduje po stronie firmy poniesienie stosunkowo dużych nakładów na organizację biura dla celów rachunkowych.

Do kosztów, jakie pozwala ograniczyć outsourcing księgowości, należy zaliczyć:

 • koszty oprogramowania finansowo-księgowego, które w zależności od zapotrzebowań informacyjnych jednostki kształtują się na różnym poziomie,
 • koszty urządzeń technicznych, sprzętów komputerowych, sieci, programów zabezpieczających, które w zależności od wielkości firmy mogą stanowić stosunkowy duży czynnik kosztotwórczy,
 • zakup nowego oprogramowania z reguły związany jest także z procesem wdrożenia oprogramowania do jednostki, szkoleń określonego personelu z obsługi oprogramowania, oraz wiąże się z kosztami serwisu,
 • do znaczących stałych kosztów należy zaliczyć także personel i koszty jego wynagrodzenia, składki społeczne, kursy, szkolenia branżowe, 
 • ponadto w przypadku dużych jednostek istotnym problemem jest dodatkowa powierzchnia biurowa na cele archiwizacyjne. Stosunkowo duża liczba dokumentacji księgowych wymaga stosownej archiwizacji, zgodnie z wymogami ustawowymi. 

Outsourcing usług księgowych eliminuje w/w koszty.

 

Przeniesienie ryzyka z tytułu wykonanych błędów

Outsourcing księgowości jest rozwiązaniem, które przenosi ryzyko ewentualnych błędów na firmę świadczącą usługi rachunkowe. Firma taka zatrudnia specjalistyczną kadrę, która jest na bieżąco z przepisami prawa podatkowego oraz bilansowego. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze ogranicza się ryzyko popełnienie błędów, które przy tak licznych interpretacjach podatkowych mogą się pojawić podczas np. kontroli podatkowej.

Dodatkową korzyścią outsourcingu usług księgowych są stałe koszty prowadzenia księgowości oraz możliwość zaliczenia tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów. Istnieje również możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury wystawionej przez biuro rachunkowe.

Korzyścią dla zarządzających w przypadku oddania ksiąg do wyspecjalizowanego biura rachunkowego jest przed wszystkim skupienie się na prowadzeniu biznesu, rozwoju firmy, realizacji jej planów. W takim układzie to firma świadcząca usługi rachunkowe będzie zobligowana do zarządzania takimi obszarami, jak:

 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, 
 • list płac w celu wyliczenia pracownikom wynagrodzeń oraz składek społecznych na potrzeby ZUS, 
 • analiza ciągłych zmian podatkowych, 
 • przekazywanie danych finansowych do ośrodka zarządzającego. 

 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, zapoznaj się z pozostałymi informacjami z działu Aktualności: